Aktualne dokumenty, tj. do 3 miesięcy wstecz:

  • świadectwa chrztu,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • jeśli ślub odbywa się poza parafią młodych - należy dołączyć pozwolenie jednej ze stron parafii na ślub poza parafią.