Dokumenty:

  • świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
  • w przypadku osób dorosłych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.