Urodził się w 1969 roku w Dzierżoniowie z rodziców Zenona i Genowefy z domu Grzeszczuk. Sakrament chrztu św. otrzymał w kościele parafialnym p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Gilowie. Dzieciństwo i lata młodzieńcze przeżył w Strzelinie związany z parafią Podwyższenia Krzyża św. w której to przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania. Po maturze i ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Strzelinie w 1988 roku wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk J. Em. Henryka Kardynała Gulbinowicza 27 maja 1995 roku. Zaraz po święceniach odbył studia licencjacko - doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1995-2001). Pracował jako wikariusz w Bierutowie w par. św. Józefa Oblubieńca, we Wrocławiu w par. św. Bonifacego, w Świdnicy w par. Ducha Świętego i w Pieszycach w par. św. Antoniego.
Po erygowaniu diecezji świdnickiej został powołany na stanowisko Diecezjalnego Duszpasterza Akademickiego w Wałbrzychu. W czerwcu 2006 roku decyzją biskupa Ignacego Deca został mianowany pierwszym proboszczem nowopowstałej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie z zamiarem budowy kościoła i domu parafialnego.
W 2009 roku ukończył studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury i Sztuki.
W Świdnickiej Kurii Biskupiej pełni funkcję Diecezjalnego Konserwatora Zabytków, jest członkiem Komisji Liturgicznej Diecezji Świdnickiej, Rady Duszpasterskiej Diecezji Świdnickiej oraz Diecezjalnym Koordynatorem Pielgrzymek Zagranicznych. Jest również wykładowcą teologii pastoralnej, historii sztuki i konserwacji zabytków. Jest Kanonikiem Gremialnym Kapituły Strzegomskiej. Piastuje także urząd wicedziekana dekanatu Bielawa.