Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i przynosi wszystkim pokój! (…) Pokój, dar Chrystusa zmartwychwstałego, jest głęboki i pełny, niesie pojednanie człowieka
z Bogiem, ze sobą samym i z całym stworzeniem
(św. Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne 2002).

W obliczu tylu wojen i walk trwających na świecie, w naszej Ojczyźnie i w nas samych, z troską i nadzieją świadczmy, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał po to, aby Jego pokój przerwał złowrogi łańcuch krzywd, które znaczą krwią Ziemię, pogrążając ją w tragedii i w beznadziei.

Zadawszy w sobie śmierć wrogości, zburzył mur dzielący ludzi i pojednał wszystkich przez krzyż (por. Ef 2, 14-16), a teraz wzywa nas, swoich uczniów, abyśmy usuwali wszystko, co rodzi nienawiść i chęć odwetu (św. Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne 2002).

Na ten święty czas Paschy, życzymy nadziei i pokoju serca! Jesteśmy w drodze ku zmartwychwstaniu, a to jest nasza radość, że zostaniemy kiedyś w pełni obdarowani pokojem Jezusa, spotkamy Go wszyscy razem i będziemy szczęśliwi Jego miłością na wieki. To jest nasze przeznaczenie! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, a wraz
z Nim zmartwychwstała nasza nadzieja! Alleluja! Zatem i my bądźmy dla świata znakami chrześcijańskiej nadziei i pokoju.

 Z darem błogosławieństwa i modlitwy

 

Bielawa, Świata Paschalne A.D. 2023.

W Wielkim Poście
  • nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek po Mszy św. o godz. 9:00 i o godz. 17:30
  • Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17:15

Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali zawsze można uzyskać odpust zupełny. Również za ofiary przeznaczone na Jałmużnę Postną zawsze można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Jałmużna postna jest jedną z form odprawienia pokuty, a przeznaczona jest na pomoc ubogim.

Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często zapominamy, żyjąc w zamknięciu i codziennych trudnościach. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i nieczuły na biedę, samotność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, samotny, często odpowiedź na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. Wielkopostne Rekolekcje w naszej Parafii przeżywać będziemy od IV Niedz. W. Postu, a więc od 19-22 marca. Głosić je będzie Ks. Łukasz Bankowski z Rzymu. Prosimy o modlitwę w intencji błogosławionych owoców tych ćwiczeń duchowych i prosimy także tę informacje przekazywać sąsiadom i znajomym.

Siostry i Bracia!

Wobec tragedii, jaka wydarzyła się w drodze pielgrzymom zmierzającym do Medjugorie, proszę o serdeczną modlitwę za wszystkich, którzy zginęli w tym wypadku, za poszkodowanych i za pogrążone w smutku rodziny.
Proszę wszystkich duszpasterzy, aby podczas najbliższych dni pośród wielu intencji wypowiadanych w czasie sprawowanej liturgii była także modlitwa za poszkodowanych w tej katastrofie.
Łączymy się w bólu i serdecznej modlitwie.
Bp Marek Mendyk,
biskup świdnicki

Po raz 29 nasz Ksiądz Proboszcz Robert pielgrzymuje do Częstochowy, pierwszy raz w 1982r. pielgrzymował jako licealista do tronu Matki Bożej z Wrocławia. W diecezji wrocławskiej często prowadził grupę pokutną, która jak to sam wspomina „wychodziła pierwsza i przychodziła ostatnia” ponieważ po drodze nawiedzała Najświętszy Sakrament w każdym z mijanych kościołów oraz modliła się wszystkimi godzinami Liturgii Godzin. Kiedy tylko została powołana nasza diecezja a wraz z nią Świdnicka Piesza Pielgrzymka od razu chętnie włączył się w ruch pielgrzymi naszej diecezji. Jako ciekawostkę możemy zdradzić, że jako najcięższą pielgrzymkę Ksiądz Proboszcz wspomina swoje drugie „rekolekcje w drodze” kiedy to codziennie padało i po paru dniach nie było nic suchego w plecaku.

Ksiądz Robert idąc w tym roku po pielgrzymim szlaku modli się w intencji naszej parafii, poleca Matce Najświętszej wszystkich chorych i cierpiących oraz prosi o pokój na świcie. Miejmy nadzieje, że za rok grupa parafian idących w pielgrzymce powiększy się, i razem ze swoim Proboszczem będziemy chcieli prosić o błogosławieństwo dla naszej Parafii. Zapraszamy również wszystkich do uczestnictwa modlitewnego w pielgrzymce, codziennie po mszy odmawiamy cząstkę różańca w intencjach w, których modlą się w danym dniu pielgrzymi oraz modlimy się Apelem Jasnogórskim.

Podkategorie