Chrzest św. jest to pierwszy, najważniejszy i najpotrzebniejszy sakrament, który: gładzi grzechy, daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca), czyni nas członkami Kościoła katolickiego i daje udział w kapłaństwie Chrystusa. Chrystus Pan ustanowił sakrament chrztu słowami:

"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19-20)"

Chrzest dokonuje się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy przy równoczesnym wypowiedzeniu słów formuły sakramentalnej: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Konieczności przyjęcia chrztu domaga się Jezus, który powiedział:

"Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony (Mk 16, 16)" 

On też powiedział:

"Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5)"

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w życiu Bożym i kulcie chrześcijańskim. Chrzest jest tak ważnym sakramentem, że w razie konieczności każda osoba może go udzielić, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół; poleje kandydata czystą wodą, wymawiając formułę sakramentalną.

W naszej parafii ten sakrament udzielany jest w III niedzielę miesiąca oraz z racji Świąt Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy. Dziecko do chrztu należy zgłosić w Biurze Parafialnym co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem sakramentu.

W celu sporządzenia Aktu Chrztu przy zgłoszeniu należy okazać:
  • Akt Urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Świadectwo Zawarcia Sakramentu Małżeństwa (może to być Akt Zawarcia Ślubu Konkordatowego) rodziców dziecka, jeśli miało to miejsce poza naszą Parafią,
  • Zaświadczenie o religijności rodziców chrzestnych i zgoda od ich Ks. Proboszcza, jeśli pochodzą spoza naszej Parafii,
  • Zgoda od Ks. Proboszcza na chrzest Kandydata do chrztu, jeśli jest spoza Parafii.