DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

1. Mariusz Piotr Hasiec z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie z Pauliną Ewą Dynek z par. pw. Miłosierdzia

Bożego w Bielawie


Bielawa, 26.05.2019 r.


2. Krzysztof Piotr Adamiak
z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie z Aleksandrą Adamaszek z par. pw.

Miłosierdzia Bożego w Bielawie

3. Jarosław Gruszka z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie z Anną Derwianko z par. pw. Miłosierdzia Bożego w

Bielawie

 

Bielawa, 02.06.2019 r.

 

4. Kamil Tęcza z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie z Gruszkiewicz Marleną z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie

3. Andrzej Foelkner z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie z Angeliką Grzyb z par. pw. Miłosierdzia Bożego w

Bielawie


Bielawa, 09.06.2019 r.

Jeśliby ktoś wiedział o przeszkodach unieważniających przyszły związek małżeński wyżej wymienionych osób, w sumieniu jest zobowiązany zgłosić to duszpasterzom ich parafii.

   

            Ks. Robert Begierski
proboszcz