DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

 
Grzegorz Szot z par. pw. św. Jadwigi Śląskiej w Ostroszowicach z Eweliną Szczupaczyńską z par. pw. Miłosierdzia w Bielawie

 

Bielawa, 12.05.2022 r.

Jeśliby ktoś wiedział o przeszkodach unieważniających przyszły związek małżeński wyżej wymienionych osób, w sumieniu jest zobowiązany zgłosić to duszpasterzom ich parafii.

   

            Ks. Robert Begierski
proboszcz